KEY Model Nedir ?

KEY (Kurum / Kişi Esaslı Yönetim) Model, güçlü bir bilimsel altyapı üzerine inşa edilmiş, insanın kaynaklarıyla “İnsan Kaynakları”nı birleştiren bir kurumsal yaşam modelidir.

KEY Model parçadan bütüne, yani bireyden kuruma doğru bir yol izler.

KEY Model, insanın ihtiyaç duyduğu 4 temel duyguyu baz alır: bağlantıda olmayı hissetmek, yeterli hissetmek, değerli hissetmek ve cesaretli hissetmek.

KEY Model, kurum genelinde; bağlılık, yeterli, değerli ve cesaretli hissetme düzeylerini tespit ederek, bu alanlardaki tıkanmalardan kaynaklandığı bilinen ve verimlilik düşüren aşağıdaki gibi davranışların ortadan kaldırılmasını hedefler.
 • İletişimde gözlenen yanlış davranışlar
 • Bireyler arası ortaya çıkan çatışmalar
 • Bölümler arası gözlenen rekabet
 • Bütünden bağımsız düşünmek
KEY Model, bir kurumda çalışan tüm bireylerin kararlılıkla sonuca giden mutlu çalışanlar olmalarını sağlayan davranışları pekiştirerek, kurumun ve bireylerin gelişim süreçlerine katkıda bulunur.

KEY Model, sunduğu eğitim programları ve workshop’larla aktarılan KEY Model Liderlik yöntemlerinin ve KEY Model yetkinliklerinin kurum içinde yaygınlaştırılmasını ve sürdürülmesini destekler.

KEY Model, yapısında yer alan ilke ve prensipler doğrultusunda oluşturulmuş İnsan Yönetim Sistemleri geliştirerek birlikte çalıştığı kurumlara yol arkadaşlığı yapar.

KEY Model sürdürülebilirlik ilkesi ile tasarlanmış ve “Müşteri – Danışman” takımı yaklaşımı ile destek veren bir modeldir. Bu kapsamda birlikte çalıştığı kurumlara;
 • Ölçülebilen
 • Sonuçları takip edilebilen
 • Sektörel ve sektörler arası karşılaştırmaları kolaylaştıran
 • Zaman içinde gelişen kurum içi ihtiyaçlara cevap verebilen
bir yönetsel araç sunmayı hedefler.

4 Temel Duygu

Çalışanların ve yöneticilerin kendilerini bulundukları kuruma bağlı hissetmeleri için hem kurumun vizyonuna olan kendi katkılarını fark etmeye, hem de güçlü ilişkiler kurmaya ihtiyaçları vardır.
Çalışanların ve yöneticilerin  kurumda yaptıkları iş her ne olursa olsun, bu işi bilgileri, yetkinlikleri ile kurumlarına fayda sağlar biçimde yaptıklarını  görmeleri, onlara «ben yeterliyim» duygusu vererek işlerini sahiplenme becerisini ortaya çıkarır.
Çalışanların ve yöneticilerin kuruma, bölüme ve ekibe katkılarının diğer insanlar tarafından da fark edilmesi ve bunun dile getirilmesi kişiye kendisini değerli hissettirir.
Kendisini bağlı, yeterli ve değerli hisseden çalışanlar ve yöneticilerde cesaret kendiliğinden ortaya çıkar. Cesaret ben sorumluluk alanımda olan işlerin sahibiyim, başından sonuna kadar takip ederim, gerekli yerlerde inisiyatif alır ve bana verilen işi beklendiği şekilde tamamlayabilirim demektir. Bunlar olduğunda iç motivasyonu harekete geçen çalışanın ve yöneticinin, sahiplenen ve sorumluluk alan bir kişi olduğundan hiç bir şüphe kalmaz.

Key Model'in Farkı Nedir?

Key Model Bireysel Psikoloji ve Yönetim Bilimlerinin Temelleri ile bütünleştirilmiş
kurumsal deneyim ve uygulamalara dayanır.

Key Model'in Farkı Nedir?

KEY Model birey ve kurumu bütün olarak gören bir yaklaşım ile tasarlanır.

Key Model'in Farkı Nedir?

KEY Model çalışan ile yöneticinin varlığını ön planda tutar.

Key Model'in Farkı Nedir?

KEY Model kurumun sahip olduğu değerlerini ve potansiyelini keşfetmesine yardımcı olur.
Bu keşif, kurumsal bilgeliktir.

Key Model'in Farkı Nedir?

KEY Model kurumlarla birlikte ve kurumların ihtiyaçlarına göre yeniden
şekillenebilen bir tasarıma sahiptir. Danışmanlarımız ve kurum temsilcileri oluşum sürecini
birlikte yönetirler.

Key Model Nasıl Çalışır?

 • Anket
 • Raporlama
 • Bireysel koçluklar, takım koçlukları
 • Bireysel yaşam tarzı çalışmaları
 • KEY Model yaklaşımlı toplantı süreçleri

Kurumsal Cesaretlendirme Eğitim Programları

 • İnsanla Buluşma: 4 Duygu
 • Cesaretlendiren Liderler
 • CesareTİM
 • Kurum içi anket çalışmaları
 • Grup toplantıları
 • Odak çalışma alanlarının tespiti
 • Raporlama ve planlanan çalışma stratejisi

Key Model Nasıl Çalışır?

 • Kurum içi anket çalışmaları
 • Grup toplantıları
 • Odak çalışma alanlarının tespiti
 • Raporlama ve planlanan çalışma stratejisi

Kurumsal Cesaretlendirme Eğitim Programları

 • İnsanla Buluşma: 4 Duygu
 • Cesaretlendiren Liderler
 • CesareTİM
 • Bireysel koçluklar, takım koçlukları
 • Bireysel yaşam tarzı çalışmaları
 • KEY Model yaklaşımlı toplantı süreçleri
 • Anket
 • Raporlama

Eğitimlerimiz ve Seminerlerimiz

İnsanla Buluşma: 4 Duygu
İnsanı anlamak ancak onun temel duygusal ihtiyaçlarını anlayarak mümkündür. Tüm davranışlarımız bir amaca yöneliktir ve kendimizi çevremizdekilerin davranışlarını anlamlandırabilmek için o duygusal ihtiyaçları tanıyabilmek, isimlendirebilmek değerlidir. Cesaret kavramının etrafında yapılandırılmış olan İnsanı tanımak iş yeri ortamında, her çalışma kademesinde birbirimizi daha iyi tanımak ve ilişkileri daha olumlu ve verimli yönetebilmek için değerli ipuçları sunuyor. Kendimizle ve diğerleriyle yapıcı, çözüm odaklı ilişkilerin temelini cesaretle atıyoruz.
Cesaretlendiren Liderler
Çalışanların fark yaratmasında ve özellikle zorlu zamanlarda iş ortamında başarının elde edilmesinde liderlerin rolünün büyük olduğunu biliyoruz. Key Model Cesaretlendiren liderler programı, liderlere insan odaklı yeni bir bakış açısıyla ve uygulanabilir yöntem yaklaşımıyla cesaretlendirmenin anahtarlarını sunuyor.
CesareTim
İnsan bütündür ve bu bütünün içinde çok değerli potansiyel barındırır. Takımlarda farkı yaratan bu değerin birliktelik bilinciyle, ortak yönde ve hevesle harmanlanmasıdır. Key Model CesareTim  programı yeni bir takım dili ve ilişki kurma biçimi tanımlıyor. Takımların içinde Bilgi ve ile karşılıklı katkının yaratacağı cesaretin yaratıcılık, büyüme ve gelişim zenginliğini yaşamaya davet ediyoruz.
Seminerler
Cesaret her durumda " yapabilme gücünü" kendinde bulabilmektir. Yaşamın içinde her alanında ihtiyacımız olan bu gücü fark etmek bireysel ve toplumsal gelişimi hızlandıracaktır. Cesaret gerçekten nedir? Nasıl harekete geçeriz? Başkalarına cesaret gücü nasıl verilir? İşte bu sorulara cevap vermek içim Key model cesaret seminerleri kurumsal ve açık programlar ile katılımcılarıyla buluşuyor.

Ekibimiz

İletişim

Telefon
+90 312 440 66 63
Faks
+90 312 440 66 63
Adres
Mustafa Kemal Mahallesi, Demirler Plaza, 2140. Sokak 18/7
Çankaya / ANKARA
E-Posta
bilgi@keymodel.co

Size Ulaşalım

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(